میکرو دوره گیاه شناسی به مناسبت روز درختکاری
برای پرسنل کارگزاری آگاه

میکرودوره گیاه شناسی که توسط تیم گلخونه دات کام برای پرسنل مشتاق و محترم کارگزاری آگاه در شعب تهران و کرج برگزار شد و در اون درباره پیشینه گیاهان، آناتومی و فیزیولوژی گیاهی، تغذیه گیاهان، انواع آفت ها و در نهایت تکثیر و قلمه زدن گیاهان صحبت شد.

تماستلگرام